Prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm. višji svetnik – Strokovna presoja laboratorijskih izvidov in preveritev referenc

Prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm. višji svetnik – 23. 4. 2008: na pobudo prim. dr. Janeza Remškarja, dr. med., direktorja direktorata za zdravstveno varstvo, je ocenil laboratorijske izvide in reference nekaterih tujih laboratorijev, v katere starši avtističnih otrok pošiljajo vzorce las, blata in urina. Njegovo mnenje je potrdil Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko: