V letu 2018 je društvo vzelo v najem starejšo hišo in jo začelo obnavljati, da bi se lahko v njej izvajalo več različnih programov. V hiši že potekajo tematske delavnice in sestanki skupine za samopomoč, v prihodnje pa je planiran tudi kontinuiran program dnevnega centra VIDA (varstvo, izobraževanje, delo, asistenca), med vikendi pa edukacija družin.