Priprava dietne prehrane… Korenčkova juha brez glutena in kazeina a la chef Andrej

Program je namenjen osebam z avtizmom in njihovim družinam, pa tudi pristojnim strokovnim delavcem in širši zainteresirani javnosti, da bi s tem zagotovili kar najhitrejšo implementacijo novih spoznanj in dobre prakse iz tujine tudi v Sloveniji – prepogosto se dogaja, da se s preiskavami in resnejšim strokovnim delom z otrokom začne šele ob vstopu v šolo, ko je zamujenega že ogromno tistega časa, ko bi se lahko otroku najbolj pomagalo.

Spregovoriti je potrebno o vseh starostnih skupinah – od predšolskih, šolskih in pa tudi o obdobju po zaključku šolanja, saj so takrat nekatere možnosti odvisne prav od predhodnih izbir v šolskem obdobju. Starše zanima, kakšne možnosti že obstajajo v Sloveniji za čim boljšo obravnavo otrok z avtizmom, kako poteka strokovna obravnava po posameznih inštitucijah, kakšne terapevtske možnosti so na voljo, primerjava dela v šolskih oziroma socialnih zavodih, kako se z avtizmom sooča slovensko zdravstvo. Prav tako pa to zanima tudi strokovne delavce – predvsem učitelje, da se seznanijo z delom v drugih ustanovah, zato predstavljamo aktivnosti takih centrov, kjer je na enem mestu strnjeno znanje / ustrezen kader, prostorske kapacitete, dolgoletne izkušnje in dobra praksa… Kakšne programe se izvaja, po katerih metodah, kako je poskrbljeno za dodatno izobraževanje kadra, možnosti mobilnih terapevtov, sodelovanje z nevladnimi organizacijami… Po svetu se zelo intenzivno raziskuje avtizem, kaj so vzroki in kako pomagati, strokovna literatura se hitro množi in nujno je, da tudi Slovenija sledi temu napredku.

Pomemben del je tudi preventivna dejavnost: čeprav znanost še ni odkrila vseh neznank avtizma pa lahko na podlagi posameznih raziskav že opozarjamo in ozaveščamo širšo javnost o dejavnikih tveganja, ki povečujejo možnosti za razvoj avtizma pri otrocih.

Predavanja

Kaj, kako, kdaj, kje, kolikokrat, zakaj in druga vprašanja poskušamo odgovoriti staršem in širši javnosti…

Delavnice

Terapije imajo večji učinek, če posamezne tehnike poznajo tudi starši in jih redno izvajajo tudi doma…

Vseživljenjsko učenje

Odklop za nekaj dni in priklop v drugačen svet za nove kompetence – lahko samo za nekaj ur ali pa za več dni…

Svetovanje

Individualno svetovanje družinam o zdravstvenih vprašanjih, šolskem obdobju, socialni zakonodaji…