Združenje bodi ZDRAV je partner pri projektu Avtizem – SAM z drugimi, nosilec projekta je Zveza NVO za avtizem Slovenije.

Društvo v okviru projekta nudi družinam individualno svetovanje, izvaja razne tematske delavnice in organizira skupine za samopomoč staršev otrok z avtizmom.

Projekt dodatnega usposabljanja 2017 – 2022

Združenje bodi ZDRAV se je konzorciju pridružilo kot nevladna organizacija z nalogo promocije projekta PDU prek spletne strani, zloženk, na družbenih omrežjih, v medijih, na seminarjih in okroglih mizah ter na drugih aktivnostih, ki jih društvo organizira za informiranje in izobraževanje svojih članov in širše zainteresirane javnosti. Ker društvo povezuje družine otrok z avtizmom, je nekakšen most med izvajalci projekta in ciljno populacijo.

Mladostniki z avtizmom so pogosto zapostavljeni na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja predvsem zaradi težav, ki jih imajo pri komunikaciji, pri socialnem vključevanju in razumevanju družbenih norm. Imajo zelo nizke prilagoditvene sposobnosti, čeprav so lahko njihove fizične in mentalne sposobnosti primerljive s splošno populacijo. Govorimo o  disharmoničnem profilu sposobnosti, saj imajo lahko visoko razvite intelektualne sposobnosti, po drugi strani pa zelo nizke sposobnosti v socialnih interakcijah in komunikacijskih veščinah.

Glede na to, da je avtizem v zadnjem času najhitreje rastoča motnja, je Združenje bodi ZDRAV predstavnik tiste ciljne populacije, ki ima zelo velik interes za razvoj novih možnosti na tem področju, kot so inovativne oblike usposabljanja za delo, prilagoditve delovnega okolja, vodeno zaposlovanje, asistenca… Iz šolskega okolja v odraslost prihaja velik val oseb z avtizmom, ki jim obstoječi sistem varstveno delovnih centrov in nekaterih drugih socialno varstvenih programov nikakor ne ustreza. Potrebujejo bistveno bolj individualizirane programe – deinstitucionalizacijo v pravem pomenu besede.

Projekt PDU zato društvo ocenjuje zelo pozitivno, saj naslavlja prehod mladostnikov s posebnimi potrebami iz šolskega sistema v odraslo samostojno življenje, ko je zaposlitev eden izmed pomembnejših elementov socialnega vključevanja in osebnostne rasti. Vsekakor je to področje nujno čim prej sistemsko bolje urediti in na nek način omogočiti enake možnosti asistence mladostnikom s posebnimi potrebami kot jih že imajo nekateri drugi invalidi. Model mentorstva, ki ga je preizkušal projekt PDU, bi bilo smiselno sistemsko nadgraditi in tem osebam omogočiti pomoč osebnega asistenta pri vključevanju na trg dela.