Toksikologije o okoljskih dejavnikih

Julij 2016 – konsenz toksikologov? Končno…
Prestižna revija EHP je objavila nekakšen konsenz s področja toksikologije o okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na porast avtizma. Navedeni so naši stari znanci (živo srebro, pesticidi, svinec, PAH, PCB, PBDE…), pomembno pri tem pa je, da na tem področju lahko tudi konkretno kaj naredimo za zaustavitev epidemije avtzma – da končno začnemo govoriti tudi o preventivi!!!