Terapija s konji

Terapevtsko jahanje ugodno vpliva na motoriko pa tudi na emocionalni, kognitivni in socialni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Izboljša se ravnotežje, reakcijska sposobnost, koordinacija, konjev ritem omogoča stabiliziranje in avtomatizacijo gibov, ki postanejo tudi bolj intenzivni, pomaga pa tudi pri razvoju drugih potencialov, samouresničevanju, razvoju socialnosti in humanega odnosa… S prilagajanjem konjskemu gibanju se sprosti mišični tonus in spodbudi občutek za ravnotežje, saj je gibanje večdimenzionalno; naprej-nazaj, gor-dol, rotacija in gibanje z ene na drugo stran. Tega v telovadnici z nobeno vadbo in nikakršno napravo ni mogoče doseči. Posebnost jahanja pa je tudi odnos, ki nastane med človekom in živaljo in vpliva na večjo motivacijo otroka za sodelovanje na terapiji. V svoji menaži na Brjah izvaja program Kristina Naglost, ki se je specializirala tudi za terapevtsko jahanje otrok s posebnimi potrebami in fizioterapevtka Barbara Lemut, ki je tudi specializirana za terapevtsko jahanje

SimpLy Album EMPTY