Individualno svetovanje
Starše predvsem zanimajo možnosti terapevtske obravnave in izobraževanja, za starejše osebe z avtizmom pa tudi možnosti prilagojenega zaposlovanja in socialnega vključevanja. Potrebujejo informacije o postopkih usmerjanja v posamezne šolske programe, katere inštitucije posamezne programe izvajajo in o pogojih in postopkih za uveljavljenje pravic na socialnem področju (status invalida, osebna asistenca, nadomestilo za izgubljeni dohodek…). Pogosta so tudi vprašanja o vzrokih avtizma, saj predvsem mlade družine, ki načrtujejo naslednjega otroka, ne bi želele še enkrat po isti poti.