28. – 30. junij 2019 – terapevtski vikend v Vipavi  

Individualne terapije in skupinske delavnice za otroke z avtizmom (plavanje, senzorna integracija, fizioterapija, logopedija, delovna terapija, taktilna integracija, Bal-a-vi-x, socialne veščine…).
Otrok mora priti s spremljevalcem, za bolj oddaljene je možna tudi celodnevna namestitev v CIRIUS Vipava.
Program sofinancira Ministrstvo za zdravje, FIHO in občina Ajdovščina, zato uporabniki plačate le 25% stroškov terapij, hrane in nočitve. Vaša cena je torej:
– otrok in spremljevalec brez nočitve: 30 € na dan,
– otrok in en spremljevalec z nočitvijo: 40 € na dan,
– vsak dodatni otrok ali spremljevalec: 10 € na dan.
Prijave (ime, priimek, naslov, starost otroka, dieta) zbiramo na info@zdravtizem.si  do 15. 6. 2018 oziroma do zapolnitve mest.