CILJI ZDRUŽENJA

(7. člen statuta) 

- zbiralo bo sredstva za raziskave avtizma, za spodbujanje aktivnosti na področju krepitve in ohranjevanja psihofizičnega zdravja oseb z avtizmom in njihovih družin ter za izvajanje preventive dejavnosti

- izvajalo bo programe pomoči, s katerimi bi izboljšali možnosti vključevanja v okolje in spodbujali socializacijo oseb z avtizmom

- sledilo bo napredku znanosti na tem področju v tujini in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi poskušalo zagotoviti čimprejšnjo implementacijo v slovensko zakonodajo in prakso

- zaradi posebnih potreb na področju športa, kulture, izobraževanja, sociale in raznih interesnih dejavnosti so osebe z avtizmom pogosto zapostavljene, saj ne morejo koristiti obstoječih možnosti, zato bo društvo poskušalo zagotoviti sredstva za ustreznejše programe, s katerimi bi omogočili vključevanje oseb z avtizmom in njihovih družin tudi v tovrstne aktivnosti

- organiziralo bo posvete, seminarje, okrogle mize, tiskovne konference, delavnice, izdajalo publikacije in tudi na druge načine informiralo članstvo in zainteresirano javnost o napredkih stroke na tem področju

- zavzemalo se bo za človekove pravice oseb z avtizmom in njihovih družin in z nasveti ustreznih strokovnjakov poskušalo pomagati pri problemih, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju

- ne glede na neprofitnost društva lahko društvo izvaja tudi pridobitno dejavnost v smislu krepitve svoje materialne osnove za svojo osnovno dejavnost v okviru predpisov, ki urejajo delovanje društev


avtizem
Domov Aktualno Raziskave Programi O avtizmu Necenzurirano Kaj so rekli Članstvo Povezave

PROGRAMI

Rehabilitacijski vikend seminarji v zdraviliščihavtizem_informiranje
Udeleženci imajo možnost rehabilitacije ob morju ali v toplicah. Lokacije v zdraviliščih društvo izbira predvsem zaradi oseb z avtizmom, saj imajo skoraj vsi prav nekakšno senzorno obsesijo z vodo. V vodi zelo uživajo, zato je v takem okolju možna tudi boljša komunikacija, lažje je pridobiti njihovo pozornost, jih pritegniti k sodelovanju pri skupinskih aktivnostih… Poleg pozitivnih zdravstvenih učinkov je pomembno tudi to, da se v okolju, kjer se dobro počutijo, izboljša tudi njihova socializacija. Udeleženci tudi spoznavajo lokalne znamenitosti, zelo velik pomen pa pripisujejo tudi spoznavanju in navezovanju stikov z drugimi družinami in izmenjavi izkušenj. Med posameznimi termini so organizirana tudi različna izobraževanja. Starše predvsem zanimajo vsebine s področja zdravstva in terapevtske obravnave, možnosti izobraževanja, potrebujejo informacije o postopkih usmerjanja v posamezne šolske programe, katere inštitucije posamezne programe izvajajo in o pogojih in postopkih za uveljavljenje pravic na socialnem področju (status invalida, osebna asistenca, nadomestilo za izgubljeni dohodek…). Pogosta so tudi vprašanja o vzrokih avtizma, saj predvsem mlade družine, ki načrtujejo naslednjega otroka, ne bi želele še enkrat po isti poti.

Informiranje in svetovanje
avtizem_svetovanjeStrokovnjaki so si enotni, da je izredno pomembna zgodnja obravnava, vendar pa številni starši ne poznajo možnosti, ki so že na voljo v Sloveniji za pomoč otrokom - še bolj žalostno pa je, da tudi številni strokovnjaki niso seznanjeni z napredkom v svetu in novimi - ustreznejšimi terapijami. Naše delovanje je usmerjeno v dialog s pristojnimi inštitucijami, da bi zagotovili kar najhitrejšo implementacijo novih spoznanj in dobre prakse tudi v Sloveniji, po drugi strani pa se trudimo informirati starše otrok z avtizmom. Na žalost se še prepogosto dogaja, da se s preiskavami in resnejšim strokovnim delom z otrokom začne šele ob vstopu v šolo, ko je zamujenega že ogromnega časa, ko bi se lahko otroku najbolj pomagalo. Predvsem na primarni ravni bi morale posamezne pristojne inštitucije med seboj bolje sodelovati.

Avtizem_seminarIzobraževanja, seminarji, okrogle mize
Spregovoriti je potrebno o vseh starostnih skupinah – od predšolskih, šolskih in pa tudi o obdobju po zaključku šolanja, saj so takrat nekatere možnosti odvisne prav od predhodnih izbir v šolskem obdobju. Starše zanima, kakšne možnosti že obstajajo v Sloveniji za čim boljšo obravnavo otrok z avtizmom, kako poteka strokovna obravnava po posameznih inštitucijah, kakšne terapevtske možnosti so na voljo, primerjava dela v šolskih oziroma socialnih zavodih, kako se z avtizmom sooča slovensko zdravstvo. Prav tako pa to zanima tudi strokovne delavce - predvsem učitelje, da se seznanijo z delom v drugih ustanovah, zato predstavljamo aktivnosti takih centrov, kjer je na enem mestu strnjeno znanje / ustrezen kader, prostorske kapacitete, dolgoletne izkušnje in dobra praksa… Kakšne programe se izvaja, po katerih metodah, kako je poskrbljeno za dodatno izobraževanje kadra, možnosti mobilnih terapevtov, sodelovanje z nevladnimi organizacijami... Po svetu se zelo intenzivno raziskuje avtizem, kaj so vzroki in kako pomagati, strokovna literatura se hitro množi in nujno je, da tudi Slovenija sledi temu napredku.

Skupine za samopomoč
avtizem_skupina_za_samopomoc
Avtizem piše zelo tragične zgodbe. Pogosto se zgodi, da kdo od staršev pusti službo, da bi se lahko bolj posvetil otroku, ali pa službo izgubi, ker je pogosto odsoten zaradi bolezni otroka. Otroci z avtizmom so pogosto hiperaktivni, spijo le po nekaj ur na noč, ne razumejo nevarnosti okrog njih, ne bojijo se vode, višine, prometa na ulici… Številni ne znajo govoriti, ne morejo izraziti svojih težav, bolečin, želja, včasih brez opozorila odidejo od doma…  Vznemirijo jih lahko malenkosti in se ne znajo pomiriti, tako da starši niti več nočejo z njimi v javnost. Nekateri so nagnjeni k samopoškodovanju, nekateri so agresivni do oklice in lahko bi našteli še številne druge težave. V taki situaciji družine potrebujejo pomoč, pogovor, nasvet… Skupina za samopomoč lahko na tem področju odigra zelo pomembno vlogo.

Orientacijski pohod Avtizem_Tolmin
Naše planine vabijo s svojimi lepotami tudi otroke s posebnimi potrebami in njihove družine, da sprejmejo fizični in intelektualni izziv in najdejo pravo pot do skritega zaklada. Seveda je zahtevnost prilagojena otrokom s posebnimi potrebami – ob tem se sprostijo, se naužijejo svežega zraka in si naberejo novih moči. Večkrat smo bili že v okolici Tolmina, saj je od tam tudi več naših članov, po drugi strani pa je tam na voljo tudi več nezahtevnih sprehajalnih poti z lepim razgledom in mirnih kotičkov za oddih, prigrizek, nabiranje gozdnih sadežev, druženje... Program vodi upokojena specialna pedagoginja Sonja Vidmar.

Refleksna masaža - taktilna integracija
Avtomatični motorični refleksi in pripadajoči mehanizmi nevrosenzomotorike imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju otroka. Osnovni refleksi se medsebojno povezujejo, integrirajo in nadgrajujejo, pri tem pa lahko pride do različnih motenj in kar je za zdrave otroke samoumevno - na primer artikulacija govora, je lahko za otroke s posebnimi potrebami velik problem in morajo v to vložiti veliko truda in »premisliti« vsak gib posamezne mišice posebej. Z refleksno masažo in taktilno integracijo se potem poskuša take nevrosenzomotorične motnje refleksov izolirati in potem z obnovitvenimi tehnikami usmerjenimi na te motnje olajšati integracijski proces. S tem se pogosto lahko pozitivno vpliva na nevrosezomotoriko in posamezne funkcije organov, rezultat je lahko tudi popolno funkcionalno okrevanje

Terapija s konjem, hipoterapija, rekreativno jahanjeavtizem_terapevtsko_jahanje_Brje
avtizem_terapevtsko_jahanje_BrjeTerapevtsko jahanje ugodno vpliva na motoriko pa tudi na emocionalni, kognitivni in socialni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Izboljša se ravnotežje, reakcijska sposobnost, koordinacija, konjev ritem omogoča stabiliziranje in avtomatizacijo gibov, ki postanejo tudi bolj intenzivni, pomaga pa tudi pri razvoju drugih potencialov, samouresničevanju, razvoju socialnosti in humanega odnosa… S prilagajanjem konjskemu gibanju se sprosti mišični tonus in spodbudi občutek za ravnotežje, saj je gibanje večdimenzionalno; naprej-nazaj, gor-dol, rotacija in gibanje z ene na drugo stran. Tega v telovadnici z nobeno vadbo in nikakršno napravo ni mogoče doseči. Posebnost jahanja pa je tudi odnos, ki nastane med človekom in živaljo in vpliva na večjo motivacijo otroka za sodelovanje na terapiji. V svoji menaži na Brjah izvaja program Kristina Naglost, ki se je specializirala tudi za terapevtsko jahanje otrok s posebnimi potrebami in fizioterapevtka Barbara Lemut, ki je tudi specializirana za terapevtsko jahanje.

Plavanje
Številni otroci z avtizmom zelo uživajo v vodi. Program vodi fizioterapevtka Klavdija Krušec po Halliwick metodi, ki je še posebej prilagojena otrokom s posebnimi potrebami. Učenje plavanja po tej metodi izključuje uporabo plavalnih pripomočkov, saj se tako ustvari večja povezanost z učiteljem plavanja, lažje in pravilnejše pa je tudi izvajanje plavalnih gibov in rotacij. Staršem se metodo najprej predstavi teoretično, potem pa tudi praktično v bazenu, da se naučijo izvajati program samostojno. Društvo sofinancira stroške fizioterapevta in bazena ali naravnega kopališča.
Avtizem_plavanjeHalliwick metodo lahko strnemo v 10 točk:
1)        psihična prilagoditev
2)        osamosvojitev
3)        nadzor prečnega - transverzalnega vrtenja
4)        nadzor sagitalnega vrtenja
5)        nadzor vzdolžnega - longitudinalnega vrtenja
6)        nadzor kombiniranega vrtenja
7)        vzgon
8)        ravnotežje v mirovanju
9)        drsenje s turbulenco
10)     enostavno napredovanje in osnovni plavalni gibi


Interesne dejavnosti - delavniceavtizem_kuhanje.
Otroci z avtizmom so glede možnosti sodelovanja pri posameznih dejavnostih pogosto zelo zapostavljeni - diskriminirani. To je predvsem posledica dejstva, da posamezne izobraževalne, kulturne, športne in druge inštitucije in društva nimajo programov, ki bi bili prilagojeni takim otrokom, poleg tega pa otroci s posebnimi potrebami pogosto pri svojih aktivnostih potrebujejo ustrezno usposobljene izvajalce ali vsaj pomoč spremljevalca. Dejstvo pa je tudi, da  ima ta populacija tudi drugačne potrebe. Naprimer pri delavnicah o zdravi prehrani moramo več pozornosti posvetiti dieti brez glutena in kazeina, saj je precej oseb z avtizmom na tej dieti. Kdor pa je kdaj poskusil zamesiti kruh iz brezglutenske moke, zelo dobro ve, da to ni niti približno tako preprosto kot iz navadne moke. 

Združenje bodi ZDRAV

Budanje 92a
5271 Vipava

Telefon:
05 620 51 60

Pišite nam na: 
info@zdravtizem.si

Davčna številka:
97410365

Matična številka:
1766643

Šifra dejavnosti SKD:
94.999

Transakcijski račun:
Primorska hranilnica Vipava d.d.
6400-0940-1068-515


Kaj počne  država z vašo dohodnino?

Lahko vplivate!!!

Del svoje dohodnine lahko namenite za raziskave avtizma!!!

V letu 2010 nam je Ministrstvo za zdravje  podelilo status humanitarne organizacije, zato nam zdaj lahko pomagate tudi tako, da nam namenite del dohodnine. Torej vas nič ne stane, da ste dobrodelni…

Obrazec z navodili 
je TUKAJ (pdf)
ali TUKAJ (doc)


Sredstva za financiranje programov pridobivamo s sodelovanjem na javnih razpisih,  pomemben vir pa so tudi prispevki fizičnih in pravnih oseb.

Če pozitivno ocenjujete naše delo, Vas vabimo, da nas finančno podprete. Zagotavljamo Vam, da bomo z vašim prispevkom še uspešnejši, še boljši, projekti bodo še hitreje zaključeni in prej se bomo lahko posvetili novim. 

Vaš prispevek lahko nakažete na naš
transakcijski račun 
pri banki 
Primorska hranilnica Vipava d.d.
6400-0940-1068-515